MAITREYA
Uskalla sinäkin kurkistaa valtavirtaisen ajattelumme ulkopuolelle

Maitreya-kirjan pitkä kuvaus

Jokaisen ihmisen elämänohjeina tulisi olla oikeudenmukaisuus sekä jakamisen periaate.


Maitreya-kirja, vuoden 2018 merkittävin teos (havainnekuva, ei vastaa todellisuutta)

Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus on Saku Mätön kesäkuussa 2018 henkisen kirjallisuuden alalla julkaistu tietokirja. Kirja kertoo vääjäämättömän loogisesti Henkisen Hierarkian taustoista, sen edustajan Maitreyan julkitulosta ja tämän opetusten vaikutuksesta koko länsimaiseen yhteiskuntaan. Kirja on ensimmäinen nykyaikainen, suomeksi kirjoitettu katsaus aiheesta ja siksi tervetullut osaksi suomalaista esoteerista kirjallisuutta. Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus onnistuu selkokielistämään Henkisen Hierarkian tehtävää ja toimintaa, ja vetää paikoittain mainiosti lankoja nykypäivän maailmanlaajuisten ilmiöiden sekä taustalla toimivan näkymättömän systeemin välille. Ultra-lehden ja Minä Olen -lehden toimitusneuvostoissakin vaikuttaneen Mätön omakohtainen kuvaus Maitreyan ja erään Henkisen Hierarkian Mestarin kohtaamisesta yhdistettynä kirjoittajan laajaan yhteiskuntatietämykseen antaa ajattelemisen aihetta jokaiselle lukijalle, vaikka aihe olisikin entuudestaan tuntematon.

Saku Mättö on kiertänyt lähes kahden vuosikymmenen ajan henkisissä tapahtumissa kertomassa Maailmanopettaja Maitreyan odotetusta paluusta sekä tämän vaikutuksista nykypäivän yhteiskuntaan ja talouteen. Luennoilla saatu palaute tiedon laajemman levittämisen tärkeydestä sai Mätön kokoamaan yksiin kansiin ikiaikaisen tiedon, sekä sen tarjoamat ratkaisut nykypäivän haasteisiin.

Kirja jakautuu kolmeen osaan; Ensimmäisessä osassa Mättö valottaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään Maailmanopettaja Maitreyasta sekä Henkisestä Hierarkiasta. Taustatiedot pohjautuvat erityisesti Alice Baileyn ja myöhemmin Benjamin Cremen kirjoituksiin. Toinen osa käsittelee yleisemmin henkisyyttä, ihmisen elämää ja itsen kuuntelemisen tärkeyttä. Kolmannessa osassa Mättö esittelee Maitreyan antamia elämänohjeita sekä omia tulkintojaan siitä, miten ne voisivat näkyä itse kunkin elämän valinnoissa.

Jokaisen ihmisen elämänohjeina tulisi olla oikeudenmukaisuus sekä jakamisen periaate.

Kirjan pääsanomaksi nousee Maitreyan julkituleminen merkkinä siitä, että ihmiskunta on valmis ottamaan vastaan Maailmanopettajan. Maitreyan perusopetukset, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen periaatteen globaali toteutuminen ovat keinoja, joilla ihmiskunta voidaan vielä pelastaa loppuun ajamiselta. Laaja julkinen mielipide kestävän kehityksen välttämättömyydestä maapallon resurssien jakamiseksi vaatiikin jo suureen ääneen sosiaalisen ja taloudellisen pääoman tasapainottamista luonnon resurssien kanssa. Myös arvostettu filosofi, amerikkalainen Martha Nussbaum, on kirjassaan Talouskasvua tärkeämpää, korostanut resurssien oikeudenmukaisen jakamisen sekä inhimillisen tasa-arvon tärkeyttä. Rahan tulee olla väline inhimillisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi, mutta jatkuvan kasvun tavoittelu rahan itsensä takia, ei palvele ihmiskunnan etua. Maitreyan perusopetuksiin on maallikonkin siis helppo yhtyä.

Mättö ansaitsee erityismaininnan selkeästä viite- ja lähdeluetteloinnista, joka tukee kirjoittajan näkemyksiä, ja valottaa väitteiden taustoja. Tekstin joukossa esitetyt viitteet antavat lukijalle halutessa paljon syventävää lisätietoa, jota on koostettu kirjan loppuun. Kaiken vuosisataisen tiedon kokoaminen yhteen tarinaan saattaisi sekoittaa Henkistä Hierarkiaa vähemmän tuntevan lukijan pään. Vaikka kaikki Henkisen Hierarkian rakenteen yksityiskohdat eivät lukijalle ensilukemalla aukenisikaan selkokielistämisyrityksistä huolimatta, ei tämä kuitenkaan estä kirjaan tutustumista, ja Maitreyan oppien soveltuvuuden arviointia.

Mättö ei tuputa, vaan hän kertoo oman näkemyksensä uskonnoista, niiden välisistä yhteyksistä, sekä tämän päivän yhteiskunnasta, osana Suurta Suunnitelmaa. Hän kehottaa lukijoita kuuntelemaan omaa intuitiivista ääntään kirjaa lukiessaan. Se osa, mikä tuntuu uskottavalta, on varmastikin totta. Se, mikä tuntuu vieraalta, sen voi sivuuttaa. Jokaisella lukijalla on vapaa tahto ottaa vastaan, tai olla ottamatta, Maitreyan opetukset ja Mätön tulkinnat.

Kirja herättää ajatuksia sekä uusia kysymyksiä. Mättö korostaa kirjassaan esittämänsä maailmankatsomuksen olevan hänen omansa, mutta tiettyä loogisuutta hänen ajatuksissaan kieltämättä on. Kirja onnistuukin valamaan uskoa siihen, että monilla nykypäivän järjettömän tuntuisilla ilmiöillä, niilläkin on tehtävänsä Suuressa Suunnitelmassa, ja pitkän aikavälin ihmiskunnan kehityksessä. Kirjoittaja osoittaa sormella myös epäkohtia, jotka eivät voi olla oikein. Maitreya – 100 000 vuoden tarinan huipennus vahvistaakin uskoa siihen, mikä on inhimillisesti tärkeää, ja jokaista ihmistä koskettavaa. Jokaisen ihmisen elämänohjeina tulisi olla oikeudenmukaisuus sekä jakamisen periaate.

ISBN 978-952-68933-0-3

164 sivua, 1. painos julkaistu kesäkuussa 2018

Lankasidottu, pehmeät kannet, 210x148mm

Ohjehinta 19 euroa

Voit yhdellä postimaksulla tilata monta kirjaa kerralla.

Lukijoiden kirjasta sanomaa

"Syvä kiitos kirjastasi - kerta kaikkiaan Viisauden ja Totuuden lähde, alusta loppuun!"
T.W.